Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2020/2021

Przewodnicząca – M. Kurkiewicz

Z-ca przewodniczącej   M. Tarasiuk

Sekretarz   A. Jaworowska

Skarbnik – K. Mickiewicz

Członkowie zarządu – A. Łozowska, S. Pietkiewicz

Regulamin Rady Rodziców znajduje się (do wglądu) w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby kontaktu z Zarządem RR tel.: 693 859 383

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach informuje, że dobrowolne składki można wpłacać w sekretariacie oraz na konto rady rodziców w sugerowanej kwocie 15 zł od ucznia.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

ul. Plac Szkolny 10

66-131 Sulechów

Bank Pocztowy: 72 1320 1016 3313 1708 2000 0001