Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2020/2021

Przewodnicząca – M. Kurkiewicz

Z-ca przewodniczącej   M. Tarasiuk

Sekretarz   A. Jaworowska

Skarbnik – K. Mickiewicz

Członkowie zarządu – A. Łozowska, S. Pietkiewicz

Adres mailowy radarodzicowcigacice@gmail.com.

Regulamin Rady Rodziców znajduje się (do wglądu) w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby kontaktu z Zarządem RR tel.: 693 859 383

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach informuje, że dobrowolne składki (15 zł od dziecka) można wpłacać na konto:

Nr konta: 80 1090 1580 0000 0001 4703 5092 – Santander Bank Polski S.A.