Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2022/2023

Przewodnicząca – Barbara Skrzypa-Rogala

Z-ca przewodniczącej – Olga Dychtowicz

Sekretarz – Elżbieta Krzesińska

Skarbnik – Katarzyna Mickiewicz

Członkowie zarządu Tomasz Oleszkiewicz, Robert Wiśniowski

Adres mailowy radarodzicowcigacice@gmail.com.

Regulamin Rady Rodziców znajduje się (do wglądu) w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby kontaktu z Zarządem RR tel.: 693 859 383

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach informuje, że dobrowolne składki (15 zł od dziecka) można wpłacać na konto:

Nr konta: 80 1090 1580 0000 0001 4703 5092 – Santander Bank Polski S.A.