Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2021/2022

Przewodnicząca – p. Magdalena Kurkiewicz

Z-ca przewodniczącej   p. Kamila Pietkiewicz

Sekretarz   p. Elżbieta Krzesińska

Skarbnik -p.  Katarzyna Mickiewicz

Członkowie zarządu – p. Tomasz Oleszkiewicz, p. Sebastian Pietkiewicz

Adres mailowy radarodzicowcigacice@gmail.com.

Regulamin Rady Rodziców znajduje się (do wglądu) w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby kontaktu z Zarządem RR tel.: 693 859 383

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach informuje, że dobrowolne składki (15 zł od dziecka) można wpłacać na konto:

Nr konta: 80 1090 1580 0000 0001 4703 5092 – Santander Bank Polski S.A.