Pielęgniarka

Rok szkolny 2022/2023

Wiesława Turzańska
Godziny pracy: 7.30 – 10.30
Dzień tygodnia: wtorek

INFORMACJA dla RODZICÓW o opiece zdrowotnej