Pedagog

Ewa Szponar
Godziny pracy: 7,50 – 11,50
Dzień tygodnia: wtorek, czwartek