Logopeda

Agnieszka Milewska – Kłos
Godziny pracy: 12.25 – 13.10, 13.25 – 14.10
Dzień tygodnia: poniedziałek