Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Melchiora Wańkowicza
w Cigacicach
ul. Plac Szkolny 10
66-131 Cigacice
tel. 693 859 383
e-mail: sp-cigacice@jog.sulechow.pl
strona BIP: sp-cigacice.bip.sulechow.pl