Ewaluacja wewnętrzna

II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYMAGANIE 8

SZKOŁA LUB PLACÓWKA, ORGANIZUJAC PROCESY EDUKACYJNE, UWZGLEDNIA WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINNU ÓSMOKLASISTY

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂