Dni dodatkowo wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

12 – 13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek)

4 – 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)

4 czerwca 2021 r (piątek)