693 859 383
spcigacice@wp.pl

Rekrutacja do przedszkola

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach informuje, że wszystkie złożone wnioski o przyjęcie do przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie i dzieci zostały zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach.

Zgodnie z nowym harmonogramem, rodzice zakwalifikowanych dzieci powinni do 27 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie szkolnej w zakładce – dokumenty szkolne – rekrutacja.

Wypełnione oświadczenie można przesłać:

mailem na adres: spcigacice@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach, ul. Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice.

W przypadku braku możliwości wydrukowania oświadczenia prosimy o kontakt telefoniczny: 693 859 383.