693 859 383
sp-cigacice@jog.sulechow.pl

Uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych

Dzieci już korzystają z pomocy dydaktycznych uzyskanych z projektu doposażenia pracowni w ramach przyznanej subwencji MEN 0,4% rezerwy na przedmioty chemia, biologia, geografia i fizyka.